Haberler

ADAY ÖĞRENCİ

Tip-1 Diabetes Mellitus Gelişimi ve İnterlökin-18 Gen Varyasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

26.11.2019

Tıp Fakültesi Biyofizik AD  Dr. Öğr. Üyesi Nevra ALKANLI'nın   Uluslararası Yayınevi olan olan Gece Kitaplığı / Gece Publishing tarafından basılmış  "SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA YENİ UFUKLAR" kitabında "TİP 1 DİABETES MELLİTUS GELİŞİMİ VE İNTERLÖKİN-18 GEN VARYASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ " başlıklı bölümü yayınlanmıştır.

Kitabı okumak için tıklayın