Yüksekokul Hakkında

Tanıtım

Hemşirelik; felsefe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine kurulmuş bir sağlık disiplinidir. Toplum ve bireye yönelik çok yönlü sorumluluğu ve rolü olan hemşirelik mesleğinin uygulamaları insanı doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde sağlık ve hastalıktaki konumu ile anlamaya temellendirilmiştir. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜN AMACI; Günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı yada hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayacak, saptanan gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, hemşirelik eğitimi yönetimi ve araştırmalarında rol alacak ve tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak; dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleğinde ve iş dünyasında başarılı;rekabete açık uluslar arası çerçevede yakından ilişkili, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkabilecek profesyonel hemşireler yetiştirmektir.