Müdür Slider

Prof.Dr. Necmiye Sabuncu

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Müdür

1966 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1981 yılında İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı’nda “200 Duedonum Ülserli Hastada Sosyal, Ekonomik ve Beslenme Yönünden Yapılan Bir İncelemenin Sonuçları” konulu tez çalışması ile Tıp Bilimleri doktora eğitimini tamamladı. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör oldu.

1966-1995 yılları arasında İ.Ü. Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda, 1995-2006 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyeliği, Doktora ve Yükseklisans danışmanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksekokul Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 1998-2002 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda, 1999 yılında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Hemşirelik Esasları dersini yürüttü. 2005 yılında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğretim üyeliğine atandı. Halen Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Yüksekokul Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Çok sayıda lisansüstü ders vermiş olup yükseklisans ve doktora öğrencisine tez danışmanlığı yapmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma ve derleme makaleleri ile “Acil Bakım ve Kazalarda Yaklaşım”, “Hemşirelik Esasları ve İlkeleri”, “Hemşirelik Esasları; El Kitabı”, “Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi”, “Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar”, “Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi” isimli kitaplarda editörlüğü ve bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Editör ve bölüm yazarlığını yaptığı “Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi” isimli kitap Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2010 yılında Mansiyon ödülüne layık görülmüştür. Çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantılara konuşmacı olarak davet edilmiştir.

1990 yılında gözlem, bilgi paylaşımı ve inceleme amacı ile İskoçya’da bulunan Edinburgh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne davet edilmiş ve bir süre burada bulunmuştur. Çeşitli üniversitelerin kuruluşunda destek vermiş olup ayrıca Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de hem kuruluşunda görev almış hem de Hemşirelik Esasları dersi vermiştir.

 

Detaylı CV

Makaleler
Bildiriler
Kitaplar
Raporlar