Müdürlük Ofisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Müdürün Mesajı

Hemşirelik, bireyin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ruhsal yönleriyle bir bütün olarak ele alan bilim ve sanattan oluşan dinamik bir yapıya sahiptir. Günümüzde hemşirelik ve sağlık bakımındaki değişimler bilim ve teknolojik gelişmeler hemşirelerin etkili, yaratıcı, empati yeteneği yüksek, duygusal, hümanist bilgilerle donanması, bireylerin sağlığına daha etkin hizmet götürmesini gerektirir. Hemşireliğin temeli yardım etmeye dayanır. İnsanın varoluşuyla birlikte; bireyin yaşadığı her ortamda, hemşirelikten söz etmek kaçınılmazdır. Hemşirelik insan yaşamı için oldukça önemli uygulamalı bir sağlık disiplinidir.

Hemşireliğin 4 yıllık lisans eğitiminde olması gerekliliği, görev odaklı bakımdan,  hasta odaklı bakıma geçme, araştırmalar yaparak mesleğine katkıda olma sadece hasta bireyin bakımı ile değil, sağlığı geliştirme ve korumada görev alabilecek, tüm bunları yerine getirirken kanıta dayalı araştırmalar yapabilecek ve mesleğinde yaratıcı, değişim ajanı olan hemşireler yetiştirmek, mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak; dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleğinde ve iş dünyasında başarılı, rekabete açık, uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel, ve tarihsel değerlerimize sahip çıkabilecek profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Bu nedenle Hemşirelik Yüksekokulumuz Haliç Üniversitesi’ nin kuruluşundan bu yana 1999 tarihinde eğitime başlamış ve vakıf üniversitelerinde ilk olarak açılan Hemşirelik Yüksekokuludur. Lisans eğitimini takiben 2005 yüksek lisans ve 2011 yılında doktora programları açılmıştır. Yüksekokulumuz öğrencileri teorik (kuramsal) dersleri Türkiye’ nin en iyi hocaları tarafından verilmektedir. Uygulamalar alanlara göre Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerde, ders hocalarının denetiminde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz son sınıfta gördükleri intern programları ile uygulamalarını iyice pekiştirmekte ve iş bulma olanakları artmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduğunda yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da bulunmaktadır, bütün bu nedenlerle vakıf üniversiteleri içinde en çok aranan bölüm olma özelliğini korumaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kendirkıran

Hemşirelik Yüksekokulu V. Müdürü